Machine learning

Computer Vision

Natural Language Processing

AI for Healthcare

Robotics

Hello World!

VNOpenAI được thành lập ngày 01/01/2021 tập hợp các bạn trẻ, kĩ sư, nhà nghiên cứu tại Việt Nam, đang làm việc trong lĩnh vực phần mềm và trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu xây dựng các sản phẩm nguồn mở có ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu, cũng như thương mại hoá.

read more

Want to know more?

Contact us and ask any question.

Go to Contact Page